Aanbieders-overzicht voor gemeenten


Ben je als gemeente op zoek naar partners? Naar bedrijven en organisaties die kunnen helpen bij het realiseren van gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen?

In het Aanbieder-overzicht op duurzamegemeente.nl vind je leveranciers van duurzame beregening van sportvelden, leveranciers van diverse soorten zonnepanelen, een adviseur op gebied van lokaal klimaatbeleid of smart grids of een onderzoeksburo op gebied van stadslandbouw en tal van relevante organisaties gerangschikt naar categorie.
Zoek en vind.


Als bedrijf of organisatie aanmelden voor opname in het Aanbiedersoverzicht?
Ga nu naar Aanmelden >